‘Wij zijn ten einde raad. Onze zoon is 14 en spijbelt heel veel. We worden veel gebeld door school, er zijn talloze gesprekken gevoerd met school maar er is geen verbetering te zien. Ons hele gezin gaat hier onder gebukt, het levert veel stress en spanningen  op.  

Er is samen met ouders een plan van aanpak opgesteld. Ouders gaven mij de gelegenheid om met school in gesprek te gaan. Het hele gezin is bij deze training betrokken omdat het hele gezin er last van ondervond. Samen met de jongen is er gesproken en een gestructureerd sport plan opgesteld. Er werden kleine doelen opgesteld. Iedere keer als er een doel behaald werd kon de jongen een ‘certificaat’ verdienen. De jongen heeft samen met ouders deelgenomen aan de bootcamp. Het gezin is hierdoor naar elkaar toe gegroeid. De jongen kreeg 1x in de week intensieve sporttraining na school. Er werden heldere afspraken met hem gemaakt. Ook school was hiervan op de hoogte. Het sociale netwerk werd erbij betrokken. Thuis werden er opdrachten gedaan met het gezin. Iedereen heeft zich 100% ingezet. De jongen sport nog steeds. Zijn cijfers zijn significant verbeterd. 

Leave a Reply