Coaching

Als er coaching nodig is, betekent dat dat er begeleiding, sturing en eventueel ondersteuning nodig is voor een persoon of gezin. Coaching is iets anders als counseling of therapie. Het verschil er worden vooraf doelen gesteld, deze doelen kunnen groot of minder groot zijn maar zijn haalbaar. Er wordt gewerkt in het heden en naar de toekomst toe. In tegenstelling tot het bieden van therapie, dan wordt er gesproken over bijvoorbeeld opgedane trauma’s in het verleden.

Gezinscoach Shirley bekijkt iedere hulpvraag an sich. Zij stelt een plan van aanpak op en zal persoonlijke begeleiding bieden op basis van een gelijkwaardige een-op-een-relatie. Omdat dat ouders en kinderen het al snel erg druk kunnen hebben, is coaching ook mogelijk in de avonduren en weekenden.

Gezinshulpverlening

Misschien bent u (recent) gescheiden en/of heeft u een nieuwe partner. Dit heeft zijn weerslag op de rest van het gezin. Zijn er misschien onverwerkte trauma’s? Zo kan gezin ‘ontwricht’ raken en hulp nodig hebben als er sprake is van bijvoorbeeld:

  • Schulden
  • Scheiding
  • Trauma
  • Overlijden

Gezinscoach Shirley biedt extra hulp door orde te scheppen en wordt er een overzichtelijk plan opgesteld samen met het gezin of de individuele gezinsleden.

Thuisbegeleiding

Heeft u begeleiding thuis nodig? Lukt het bijvoorbeeld niet om uw kind op tijd naar school te brengen, of heeft u opvoedkundige vragen? Gezinscoach Shirley onderzoekt samen met u wat er gebeurt in de gezinssituatie waardoor u problemen ondervindt. Nadat de knelpunten duidelijk zijn, zet Gezinscoach Shirley, in overleg met u een behandeltraject op.

Cognitieve gedragstherapie

Is voortgekomen uit gedrags- en cognitieve therapie. Meestal is cognitieve gedragstherapie kortdurend en probleemgericht. Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het veranderen van gedragspatronen die emotionele- en psychische problemen in stand houden.

Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het veranderen van je manier van denken en interpreteren. Cognitieve gedragstherapie is een denk- en doe therapie. Gesprekstherapie wordt aangevuld met (huiswerk) oefeningen en gedragsexperimenten. Deze psychotherapie kan worden toegepast bij allerlei soorten klachten die met denken en voelen te maken hebben.

Systeem therapie

Als je onderdeel bent van een gezin of een groep mensen, dan maak je onderdeel uit van een systeem. Relatietherapie en gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van deze psychotherapie. Samen worden ze ook wel systeemtherapie genoemd.

Kenmerkend van systeemtherapie is dat het hele gezin of de ouders/verzorgers samen in therapie zijn. In de therapie staan de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal. Er wordt met elkaar gesproken over het systeem waar men in zit en waar de knelpunten zitten. Vaak wordt er gewerkt met opdrachten.

In de therapie kunnen de deelnemers zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar (actie – reactie). En zullen zij beter begrijpen welke invloeden zij hebben op elkaar. Vaak zit men vast in bepaalde gedragspatronen. Dit wordt doorbroken door onder andere uit te spreken welke verwachtingen er zijn en hoe oude gedragspatronen doorbroken kunnen worden.

Tijdens deze therapie zal er inzet getoond moeten worden door het hele gezin. Gezinscoach Shirley zal, mits het gewenst is, sport inzetten als onderdeel van de therapie.

Pyscho-educatie

De definitie van psycho educatie is; Psycho-educatie is het geven van informatie aan cliënten of aan familie/naastbetrokkenen van cliënten, over hoe zij kunnen omgaan met hun beperking of de beperking van hun naaste. Psycho-educatie kan individueel of in groepsverband aangeboden worden.

Makkelijker gezegd, gezinscoach Shirley kan de diagnose die eerder bij jou of bij een gezinslid is vast gesteld, verduidelijken voor je. Ben je bijvoorbeeld gediagnosticeerd met ADHD en zou je graag wat handvatten willen? Hoe ga jij en je omgeving hier mee om? Wat houdt het precies in?

Kun jij mijn hulp gebruiken?

Maak dan een afspraak voor een gratis intakegesprek.

Neem contact op